Bell Schedules

High School Regular Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:45 AM 8:40 AM 55 min
Period 2 8:45 AM 9:35 AM 50 min
Period 3 9:40 AM 10:30 AM 50 min
Period 4 10:35 AM 11:25 AM 50 min
A Lunch 11:25 AM 11:50 AM 25 min
Period 5 (Class "A" Lunch) 11:55 AM 12:45 PM 50 min
Period 5 (Class "C" Lunch) 11:30 AM 12:20 PM 50 min
C Lunch 12:20 PM 12:45 PM 25 min
Period 6 12:50 PM 1:40 PM 50 min
Period 7 1:45 PM 2:35 PM 50 min
Middle School/High School Late Arrival Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:45 AM 10:23 AM 38 min
Period 2 10:28 AM 11:01 AM 33 min
Period 3 11:06 AM 11:39 AM 33 min
Period 4 11:44 AM 12:16 PM 32 min
A Lunch 12:16 PM 12:37 PM 21 min
Period 5 (Class "A" Lunch) 12:42 PM 1:12 PM 30 min
MS Period 5 (split period) 12:22 PM 12:32 PM 10 min
B Lunch 12:32 PM 12:52 PM 20 min
MS Period 5 (split period) 12:57 PM 1:20 PM 23 min
Period 5 (Class "C" Lunch) 12:22 PM 1:00 PM 38 min
C Lunch 1:00 PM 1:20 PM 20 min
Period 6 1:24 PM 1:57 PM 33 min
Period 7 2:02 PM 2:35 PM 33 min
Middle School/High School - Half Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:45 AM 8:13 AM 28 min
Period 2 8:18 AM 8:41 AM 23 min
Period 3 8:46 AM 9:10 AM 24 min
Period 4 9:15 AM 9:39 AM 24 min
Period 5 9:44 AM 10:08 AM 24 min
Period 6 10:13 AM 10:37 AM 24 min
Period 7 10:42 AM 11:00 AM 18 min